Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Skylander Ghost Roaster, ένα πλάσμα που τρώει τα κακά φαντάσματα. Undead Skylanders