Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Sokka είναι 15 χρονών πολεμιστής του Νότια φυλή νερού που πηγαίνει με Aang