Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το σχήμα του μηχανική Bakugan παγίδα Spitarm είναι αρχικά ένα ορθογώνιο, τριγωνικό πρίσμα. Όταν άνοιξε μπορεί να πετάξει και να υιοθετεί ένα παρόμοιο σχήμα σε ένα σαλάχι με ένα δηλητηριώδες κεντρί