Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Stingwing Max. Invizimals Shadow Zone. Το πρώτο Invizimal συλλαμβάνεται από Kenichi, μια ελκυστική και επικίνδυνη εντόμων