Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Tadeusz, παραλλαγή του Taddeusz, αρσενικό βιβλικό όνομα της αραμαϊκής προέλευσης, Thaddai, στα πολωνικά και Γαλλικά, παραλλαγή του ελληνικού όνομα Θαδδαιος και το όνομα εκλατινισμένος Thaddeus