Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Tails Doll, ένας χαρακτήρας που είναι ένα γεμιστό κούκλα, που μιμείται τη συμπεριφορά του Tails