Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Thaiane, όνομα για το κορίτσι που χρησιμοποιούνται συνήθως στη Βραζιλία. Thaiane, όνομα αβέβαιης προέλευσης, θα μπορούσε να είναι αυτόχθονες προέλευσης, tupi Γκουαρανί, η έννοια θα ήταν η πρώτη αχτίδα του ήλιου ή αστέρι