Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Thran, ένας παίκτης της ομάδας Snow Kids