Σχέδιο Online

Ζωγραφιές TK και digimon Tokomon του, Takeru Takaishi είναι ο νεότερος της ομάδας και ο μικρότερος αδερφός του Matt