Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Tomuś, το πολωνικό όνομα για αγόρι, γνωστό όνομα Tomasz, Θωμάς. Να Tomus είναι επίσης ένα επώνυμο στη Ρουμανία