Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Touya Kinomoto με τη στολή του σχολείου, ένας χαρακτήρας του Sakura Cardcaptor