Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Trinity, Τριάδα, όνομα της λατινικής προέλευσης. Η σημασία του είναι η Αγία Τριάδα του Θεού