Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Tufan, τουρκικό όνομα για αγόρι, που προέρχεται από την αραβική και περσική λέξη που σημαίνει πλημμύρας και κυκλώνα. Είναι επίσης ένα όνομα για το κορίτσι και ένα επώνυμο στην Τουρκία