Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ulrich Stern, το πιο εσωστρεφή της Ομάδας του κώδικα Lyoko