Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Vinicius, πορτογαλική από το όνομα της λατινικής προέλευσης. Ταυτόσημη με την λατινική ονομασία, Vinicius. Ενδεχομένως να προέρχεται από τα λατινικά vinum, κρασί