Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το φάντασμα του Whisper είναι ένα Yo-kai, ο σύντροφος του Nate Adams στις περιπέτειές του ανάμεσα στα πνεύματα Yo-kai