Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Sugoroku Muto ή Solomon Muto είναι παππούς Yugi και ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος επιτραπέζια παιχνίδια