Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Zapdos είναι ένα από τα Pokémon θρυλικό πουλιά που λέγεται ότι ζουν σε thunderclouds